Síň slávy KČT

Pátek, 29. duben, 2011

Plaketa zde - uvedení JUDr J. Kamenického do Síně slávy české turistiky, kterou  převzala předsedkyně KČT Semily Zdeňka Marková  2.4. 2011 z rukou pana předsedy KČT PhDr. Jana Stráského na konferenci Klubu českých turistů konané v aule Univerzity v Pardubicích.

 

JUDr. Jan Kamenický

       Jan Kamenický se narodil v Semilech na Komenského náměstí, v budově dnešní Základní umělecké školy  15. února 1876. Po studiích na Jičínském gymnáziu a právnické fakultě v Praze nastoupil 2.září 1902 na okresní hejtmanství v Semilech. Odtud byl po čtyřech letech přeložen na hejtmanství v Jičíně a posléze na místodržitelství  v Praze. Po první světové válce se stal okresním hejtmanem v Ústí nad Labem, ale již v květnu 1921 byl povolán na zemskou politickou správu do Prahy, kde  byl koncem roku 1928 jmenován vrchním radou a přednostou zemského úřadu pro obecní a okresní záležitosti. Od roku 1932 zastával funkci referenta zemského úřadu pro cizinecký a turistický ruch. Zemřel v Praze v roce 1951 .

      V turistice začal JUDr. Kamenický pracovat již v době své služby v Semilech. V Glosově semilské tiskárně vyšla v roce 1903 jeho vůbec první turistická publikace „Stručný průvodce po Semilech a okolí“. Turistické propagační články uveřejňoval Kamenický v jičínském Krakonoši, turnovských Pojizerských listech, v Národních listech, Národní politice a v Časopisu turistů. Jen v Národní politice vyšlo na 750 jeho článků propagující turistiku, kromě mnoha fejetonů a článků odborných, ale celkem jich bylo hodně přes dva tisíce. Vydal 25 samostatných turistických brožur a průvodů, zejména z oblasti  Českého ráje , Pojizeří, Podkrkonoší a Krkonoš. Jeho největší prací byly osmidílné Kamenického toulky po Československé republice vydané postupně v letech 1934-1936.

      Bohatá byla jeho přednášková činnost. Sestavil 14 turistických přednášek s 2200 diapozitivy a proslavil  je po celé republice nejméně pětsetkrát. Z toho osm přednášek bylo věnováno Českému ráji, Pojizeří a Podkrkonoší a dvě Krkonoším.

      Předpokladem pro takovou činnost bylo neúnavné cestování po všech koutech republiky, ale Kamenický podnikl i četné cesty zahraniční do Polska, Německa,Rakouska, Švýcarska, Jugoslávie.  Itálie, Španělka, Francie, Dánska, Norska Švédska a severní Afriky.

Již před první světovou válkou byla jeho aktivní propagační činnost oceněna tím, že byl zvolen členem ústředního výboru Klubu českých turistů a později dokonce jeho jednatelem. I za republiky byl deset let členem ústředního Klubu československých turistů, navíc byl v roce 1922 zvolen předsedou pražského odboru KČsT a tuto funkci vykonával až do německé okupace.

      V roce 1941 byla vybudována nad Riegrovou stezkou nová turistické stezka, která byla pojmenována  po slavném rodákovi Janu Kamenickém- Kamenická  stezka jako výraz vděčnosti velkému příznivci semilského turistického odboru. Na naléhavou žádost semilského odboru odhlasovalo  ústředí Klubu českých turistů neopakovatelnou výjimku ze svého dřívějšího usnesení nepovolovat pojmenování turistických objektů jménem žijících osob a schválilo název  Kamenického stezka. Uznalo v tomto případě, že pocta je plně  zdůvodněná, protože není druhého člověka v Čechách, který by se o rozkvět české turistiky zasloužil tolik, co Jan Kamenický.

<< Zpět na výpis novinek


Novinky

 • Úspěšný rok 2019 úderem úterní silvestrovské půlnoci skončil a všichni jsme vstoupili do nového roku, který nese magický letopočet 2020. Již od ranních hodin jsme při cestě na Kozákov potkávali zástupy turistů, kteří po oslavách vyrazili za relaxací na dominantu…

  Více informací >>

 • 7.10.2019 | 12:45

  OHLÉDNUTÍ ZA DRAKIÁDOU 2019

  Na sobotu 5. října 2019 jsme připravili naší tradiční Drakiádu na vrcholu Kozákova před Riegrovou chatou. S obavami jsme sledovali předpověď a vývoj počasí a skutečnost byla taková, že jsme všichni při letošním ročníku zažili nepříznivou tvář paní přírody. Celý…

  Více informací >>

 • V roce 2019 jsme oslavili výročí 110 let založení orgenizované turistiky na Semilsku. Souhrn všech podstatných událostí je obsažen v nové, velmi dobře zpracované publikaci "110 let turistiky na Semilsku" z autorského pera p. Václava Votočka. Publikaci je možno zakoupit v…

  Více informací >>

 • V listopadu 2018 jsme pořádali celostátní turistickou akci Za posledním puchýřem. Pro rok 2019 jsme ve spulupráci s Městem Semily připravili jako pilotní akci našeho odboru Semilské turistické slavnosti tématicky směřované k 110. výročí založení turistiky a otevření Riegrovy stezky.V…

  Více informací >>

Zobrazit všechny novinky >>