Síň slávy KČT

JUDr. Jan Kamenický

Jan Kamenický se narodil v Semilech na Komenského náměstí, v budově dnešní Základní umělecké školy 15. února 1876. Po studiích na Jičínském gymnáziu a právnické fakultě v Praze nastoupil 2.září 1902 na okresní hejtmanství v Semilech. Odtud byl po čtyřech letech přeložen na hejtmanství v Jičíně a posléze na místodržitelství v Praze. Po první světové válce se stal okresním hejtmanem v Ústí nad Labem, ale již v květnu 1921 byl povolán na zemskou politickou správu do Prahy, kde byl koncem roku 1928 jmenován vrchním radou a přednostou zemského úřadu pro obecní a okresní záležitosti. Od roku 1932 zastával funkci referenta zemského úřadu pro cizinecký a turistický ruch. Zemřel v Praze v roce 1951 .

V turistice začal JUDr. Kamenický pracovat již v době své služby v Semilech. V Glosově semilské tiskárně vyšla v roce 1903 jeho vůbec první turistická publikace „Stručný průvodce po Semilech a okolí“. Turistické propagační články uveřejňoval Kamenický v jičínském Krakonoši, turnovských Pojizerských listech, v Národních listech, Národní politice a v Časopisu turistů. Jen v Národní politice vyšlo na 750 jeho článků propagující turistiku, kromě mnoha fejetonů a článků odborných, ale celkem jich bylo hodně přes dva tisíce. Vydal 25 samostatných turistických brožur a průvodů, zejména z oblasti Českého ráje , Pojizeří, Podkrkonoší a Krkonoš. Jeho největší prací byly osmidílné Kamenického toulky po Československé republice vydané postupně v letech 1934-1936.

Bohatá byla jeho přednášková činnost. Sestavil 14 turistických přednášek s 2200 diapozitivy a proslavil je po celé republice nejméně pětsetkrát. Z toho osm přednášek bylo věnováno Českému ráji, Pojizeří a Podkrkonoší a dvě Krkonoším.

Předpokladem pro takovou činnost bylo neúnavné cestování po všech koutech republiky, ale Kamenický podnikl i četné cesty zahraniční do Polska, Německa,Rakouska, Švýcarska, Jugoslávie. Itálie, Španělka, Francie, Dánska, Norska Švédska a severní Afriky.

Již před první světovou válkou byla jeho aktivní propagační činnost oceněna tím, že byl zvolen členem ústředního výboru Klubu českých turistů a později dokonce jeho jednatelem. I za republiky byl deset let členem ústředního Klubu československých turistů, navíc byl v roce 1922 zvolen předsedou pražského odboru KČsT a tuto funkci vykonával až do německé okupace.

V roce 1941 byla vybudována nad Riegrovou stezkou nová turistické stezka, která byla pojmenována po slavném rodákovi Janu Kamenickém- Kamenická stezka jako výraz vděčnosti velkému příznivci semilského turistického odboru. Na naléhavou žádost semilského odboru odhlasovalo ústředí Klubu českých turistů neopakovatelnou výjimku ze svého dřívějšího usnesení nepovolovat pojmenování turistických objektů jménem žijících osob a schválilo název Kamenického stezka. Uznalo v tomto případě, že pocta je plně zdůvodněná, protože není druhého člověka v Čechách, který by se o rozkvět české turistiky zasloužil tolik, co Jan Kamenický.

| Správce | Novinky
Klub českých turistů Semily

©   Klub českých turistů odbor Semily