Kozákov – Riegrova chata

P1010022.JPG

Kozákov je vyhledávaným výletním místem. Tvoří jihovýchodní konec Ještědsko-kozákovského hřebenu v nadmořské výšce 744 m, nazývaný též "Strážná hora" Českého ráje.

Riegrova turistická chata je postavená v roce 1928 a rekonstruovaná v roce 2003. V objektu je pořízen nový interiér restaurace a 7 pokojů se sociálním vybavením.

V těsné blízkosti je šestiboká vojenská věž s plošinou, která slouží jako rozhledna provozovaná odborem KČT Semily, který je zároveň majitelem chaty.

Kozákov je také cílem několika turistických stezek prakticky ze všech významných míst regionu. Přes vrchol je vedena mimo jiné turistická stezka z Frýdštejna na Tábor, ale napojeny jsou také Klokočské skály a údolí řeky Jizery. Směřuje sem deset značených turistických cest, včetně Zlaté stezky Českého ráje a proto je oblíbeným místem turistických akcí, pochodů a srazů. Nejznámější je Novoroční výstup, kterého se každoročně účastní 1500-2000 lidí.  Na Kozákově jsou výborné podmínky pro paragliding, místo si oblíbili radisté, na své si přijdou i nadšenci horských kol. Pokud jsou na severním svahu Kozákova příznivé sněhové podmínky, je v povozu lyžařský vlek dlouhý 450 m, jehož výstupní stanice se nachází kousek od chaty. Celé okolí nabízí rovněž dobré podmínky pro lyžařskou turistiku. Tento kout je hojně navštěvován sběrateli drahých kamenů. Na Kozákov vede silnice ze dvou stran, v zimě je sjízdná pouze jedna ve směru od Bačova. Z vrcholu Kozákova a dnes z rozhledny je překrásný pohled na Krkonoše, Jizerské hory, Lužické hory, České středohoří, Český ráj a Orlické hory.

Historie Kozákova

1901 – se zrodila myšlenka, jejímž otcem byl svijanský rodák akademický malíř Jan Prousek, postavit na Kozákově rozhlednu spojenou s pseudorománskou kaplí věrozvěstů Cyrila a Metoděje, vyzdobenou mozaikou z místních polodrahokamů, aby připomínala krajinnou zvláštnost a přitom byla markantním, daleko viditelným znamením korunujícím svou věžičkou nejvyšší vrch krajiny. Záměr bezpochyby zajímavý, ale nákladný se neuskutečnil.

1904 - se konala v Turnově ustavující schůze Družstva pro postavení Riegrovy mohyly. Počáteční nadšení opadlo a byl tu další návrh postavit na Kozákově věž s mauzoleem dr. Riegra dole a rozhlednu nahoře.

1914 - činnost Družstva musela být zastavena vzhledem k vypuknutí světové války.

1923 - navrhl předseda odboru KČT v Semilech Vilém Petržilka, aby na Kozákově místo památníku byla postavena turistická chata, která by nesla Riegrovo jméno.

5. 10. 1924 - se konal komisionelní výběr stanoviště. Projekt chaty vypracoval architek Jan Václavík za odborné spoluúčasti předního českého architekta Otakara Novotného, profesora a později rektora Umělockoprůmyslové škole v Praze.

14. 4. 1926 - byla stavba zadána staviteli Rudolfu Kousalovi ze Železného Brodu, stavebním dozorem byl pověřen stavitel Josef Schejbal ze Semil.

29. 8. 1926 - slavnostní položení základního kamene.

24. 6. 1928 - se konalo slavnostní otevření Reigrovy turistické chaty na Kozákově.

1939 - semilský odbor KČT rozšířil chatu o novou verandu, do níž se vcházelo po čtyřech schodech z hlavní restaurační místnosti.

Za války obsadilo chatu německé vojsko. Po jejich odchodu v roce 1945 ji museli turisté dát celou pracně do pořádku.

1948 - byl Klub českých turistů zrušen a byla mu odňata majetková práva. Chata byla postupně bezplatně převedena družstvu Vzlet a později podniku Restaurace a jídelny.

1962 - chata částečně vyhořela. Až v říjnu 1964 přistoupil RaJ Turnov ke generální opravě, která byla dokončena v roce 1966.

Po listopadu 1989 očekávali turisté, že v nových poměrech budou napraveny křivdy minulých let a že jim chata na Kozákově bude vrácena.

1. 4. 1992 jedná ústředí KČT s RaJ o předání chaty společnosti Trasa, která spravuje turistické majetky. Katastrální úřad v Semilech odmítl tento převod zaknihovat. Rozhodnutím soudu byla smlouva uzavřená mezi KČT a RaJ prohlášená za neplatnou. Chata na Kozákově zůstala v majetku podniku RaJ a turistická společnost Trasa se stala jen nájemcem. V červnu 1992 přišel podnik RaJ do likvidace a majetek přešel na Okresní úřad v Semilech.

20. 6. 1993 v rámci vzpomínkové akce k 65. výročí Riegrovy chaty podepsalo 366 turistů petici Parlamentu ČR požadující navrácení majetku Klubu českých turistů.

O chatu projevila zájem armáda, která by ji získala bezúplatným převodem. Proti tomu se důrazně postavil v Semilech odbor KČT a snažil se přesvědčit ústředí KČT, aby chatu odkoupilo za 1 mil. Kč. Byla sepsaná předběžná smlouva o koupi chaty. Následovala řada jednání.

21. 9. 1994 oznámilo ústředí KČT, že od smlouvy z nedostatku finančních prostředků odstupuje, že své stanovisko přehodnotilo a slibuje odboru KČT Semily svou podporu, jestliže odbor koupí chatu sám.

5. 10. 1994 v 8 ráno se sešli zástupci ústředí KČT, zástupci semilského odboru KČT u přednostky okresního úřadu ing. Kodejškové. Bylo dohodnuto, že chatu odkoupí Semilský odbor KČT a ústředí mu k tomuto účelu půjčí 400 tis. Kč. Zástupci armády, kteří přijeli o hodinu později, dohodnou převod chaty armádě, byli již jen seznámeni se závěry přecházejícího jednání.

V říjnu 1994 pořádal KČT Semily o právní subjektivitu, která byla podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.

20. 10. 1994 byla založena nadace „Chata Kozákov“ členy KČT Semily. Byla vydaná výzva, k veřejnosti,aby svými příspěvky pomohla koupi uskutečnit.

28. 11. 1994 byla podepsaná smlouva o koupi chaty mezi Okresním úřadem v Semilech a KČT v Semilech.

1. 12. 1994 přebírá objekt odbor KČT Semily od Trasy Praha.

Ministerstvo financí ČR zamítlo schválit kupní smlouvu. Následoval nespočet jednání, nové odhady nemovitostí, až nakonec musela rozhodnout vláda.

6. 3. 1996 byla usnesením vlády ČR č. 177 udělena výjimka k převodu vlastnických práv turistické chaty na Kozákově za kupní cenu 1.233.043,- Kč bez pozemků, které se vyřešily o rok později.

1. 6. 1996 byla chata uzavřena a proběhla první rekonstrukce kuchyně a restaurace byla znovu otevřena 9. 8. 1996.

1. 11. 2002 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení, restaurace a částečně i kuchyně.

1. 8. 2003 byla zahájená další a nejrozsáhlejší rekonstrukce celé chaty. Akce byla dokončena v roce 2004.

Otevírací doba Riegrovy chaty

letní sezóna: od 1. 5. do 31. 10.
pondělí zavřeno úterý - neděle 11:00 - 18:00

zimní sezóna: od 1. 11. do 30. 4.
pondělí - čtvrtek zavřeno pátek - neděle 11:00 - 18:00

Celoročně k pronajmutí na svatební hostiny, rauty, kongresy, školení, setkání s přáteli apod.

 • Město Semily
 • Liberecký kraj
 • ČUS SPORTUJ S NÁMI
 • Rodinná turistika
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Novinky

 • Úderem silvestrovské půlnoci skončil starý kalendářní rok a všichni jsme vstoupili do roku nového, který nese letopočet 2022. Již od ranních hodin jsme při cestě na Kozákov potkávali zástupy turistů, kteří po oslavách vyrazili ze všech směrů na naši první…

  Více informací >>

 • 4.10.2021 | 14:19

  OHÉDNUTÍ ZA DRAKIÁDOU 2021

  V sobotu 2. října jsme pořádali další ročník naší podzimní show Drakiáda 2021. Letos k nám byla paní příroda přívětivá a počasí plné slunce a potřebného lehkého větru bylo pro setkání draků na Kozákově  přímo výstavní. Již od poledne přicházeli k Riegrově…

  Více informací >>

 • Již po třicátéosmé jsme se v sobotu 14.8.2021 setkali na startu dalšího ročníku našeho oblíbeného pochodu Račí stezkou. Tentokrát jsme měli velkou konkurenci v současně probíhajících setkáních s parními hasičskými stříkačkami na Ostrově nebo legiovlakem na semilském nádraží. Další komplikací…

  Více informací >>

 • 6.08.2021 | 15:32

  SPONZORSKÁ POMOC VoZP

  S radostí Vám oznamujeme, že se nám podařilo smluvně zajistit sponzora pro finanční spoluúčast na pořádání některých akcí našeho klubu. V letošním roce se jedná o pochod Račí stezkou a Drakiádu. Velmi děkujeme Vojenské zdravotní pojišťovně za pomoc!   Klub…

  Více informací >>

Zobrazit všechny novinky >>